BUS KONTROL

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. Nasza Firma zapewnia profesjonalną kontrolę biletową w publicznych środkach transportu oraz windykację należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych Przykładamy bardzo dużą wagę do jakości pracy kontrolerów i obsługi pasażerów. Posiadamy własny dział windykacji, prawny, obsługi odwołań i skarg, kadr i szkolenia. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo ochrony danych osobowych. Możliwość uruchomienia kontroli w dowolnym miejscu w kraju. Oferujemy swoje usługi windykacji należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych. Kontroli pracy kierowców. Badanie stopnia zadowolenia pasażerów z wykonywanych usług. Kontroli rozkładów jazdy. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres:

ul. Wilczak 13 Klatka "O"
61-623 Poznań

Adres WWW:

buskontrol.com.pl

NIP:

7771147785

Adres korespondencyjny

BUS KONTROL

Adres: ul. Wilczak 13 Klatka "O"

61-623 Poznań

Telefon: +48 722114964

Informacje dla pasażera

Płatności:

Opłatę dodatkową można uregulować przelewem na konto o numerze: 50 9068 1013 0000 0000 0117 4535 (w tytule zapłaty prosimy podać serię i numer wezwania do zapłaty).

Uwaga: Niedopłata z tytułu opłaty dodatkowej podlega dalszej windykacji.Za datę rozliczenia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu na konto. Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania. Opłata manipulacyjna 22,40 zł jest pobierana wyłącznie po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej. W przypadku braku wpłaty należności w wyznaczonym terminie (patrz pouczenie na wezwaniu do zapłaty) doliczane są odsetki ustawowe oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa. W przypadku bezskutecznej windykacji sprawa kierowana jest do własciwego Sądu , a po uzyskaniu nakazu zapłaty w przypadku braku uregulowania zobowiązania, sprawa przekazana jest do postępowania komorniczego. 

Odwołania:

Pasażer ma prawo w ciągu 3 miesięcy od wystawienia wezwania do zapłaty, odwołać się pisemnie od decyzji kontrolera: listownie lub mailowo: odwolaniabuskontrol@wp.pl 
UWAGA! Przy składaniu odwołania należy obowiązkowo podać aktualny adres zameldowania oraz korespondencyjny i numer PESEL osoby ukaranej w celu właściwej weryfikacji pasażera. Termin rozpatrzenia odwołania do 30 dni. W przypadku złożenia ponownego odwołania od otrzymanej decyzji wydanej przez Bus Kontrol, pismo pozostanie bez odpowiedzi, jeżeli z jego treści nie wynikną nowe okoliczności uzasadniające złożenie kolejnego odwołania.

Administratorem danych osobowych jest Bus Kontrol w Poznaniu. Dane osobowe uzyskiwane są przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w celu dochodzenia roszczeń z tytułu umowy przewozu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są w biurze firmy Bus Kontrol.Formularz kontaktowy

 
 _____  ____  ______  _  _ 
 |_  _| | _ \ | ____| | | | |
  | |  | |_) | | |__  | |__| |
  | |  | _ < | __|  | __ |
 _| |_ | |_) | | |____ | | | |
 |_____| |____/ |______| |_| |_|
                 
                 

Lokalizacja